MUZIKAMP : VISIE & INHOUD
   
De v.z.w. MUZIKAMP  

is, sedert 1986, in Vlaanderen cultureel actief. De vereniging stelt zich tot doel zoveel mogelijk Vlaamse jongeren een zo ruim mogelijk contact met de muzikale cultuur aan te bieden. Uit ervaring is gebleken dat vakantiestages daarvoor een geschikt medium zijn.

De blijvende positieve invloed op de motivatie van de jongeren mag blijken uit het groeiende succes en de ontelbare positieve reacties van ouders, leerkrachten uit het kunstonderwijs en de conservatoria en uiteraard de rechtstreeks betrokkenen zelf.

In 2022 gaat de v.z.w. MUZIKAMP haar 36ste editie zomerkampen tegemoet. Het aanbod is rijk en gevarieerd. Muzikamp blijft trouw aan haar idee van 'algemeen vormende muziekstage'. Dit opzet wordt veelzijdig en afwisselend aangepakt: musiceren in orkest-en koorverband, individuele verworvenheden verder uitbreiden en zich gewoon enkele dagen verdiepen in de muziek. Dit alles is mogelijk olv ervaren leraars, door Muzikamp speciaal geselecteerd. Ze zijn verbonden aan conservatoria, Lemmensinstituut, academies of zijn orkestsolist.

 
   
   
Het 7-UREN LESSENPAKKET  

is als volgt samengesteld:
een basisprogramma(per niveau) van 5 lesuren nl.: koorzang, individueel instrument of zang, orkest of samenspel (quatre-mains voor pianisten ) en een instrumentenklasuur waar alle leerlingen van één bepaalde leraar instrument nog een extra samenkomen.
Daarnaast kunnen alle deelnemers nog 2 uren kiezen uit een 10-tal opties.

Haast alle instrumenten worden in het programma opgenomen, ook 'oude' instrumenten worden gedoceerd door ervaren leraars.

De deelnemers worden ingedeeld volgens niveau en leeftijd. Minimum 1 jaar instrumentervaring is wel vereist.

 
   
   
EXTRA'S  

Vanaf 17u. is er sport en spelactiviteit o.l.v. ervaren leraars lichamelijke opvoeding. Zelfs de muziekleraars laten niet na ook hier hun steentje bij te dragen.

Om de twee avonden is er een muzikale avondactiviteit. Er komt een gastspreker of gastoptreden, leerlingen en leraars geven een concert.

Wie MUZIKAMP kent weet dat de avond deugd doet en gezellig is !

Op het einde van het kamp wordt een slotconcert georganiseerd waarop iedereen van harte is uitgenodigd.

Elke deelnemer beschikt over een ruime kamer en 4 maaltijden per dag. De infrastructuur van de kampplaatsen biedt heel wat ruimte i.v.m. lokalen, sportmogelijkheden, natuurrijke omgeving.

De verantwoordelijken van Muzikamp hechten het allergrootste belang aan de kwaliteit van de lessen en de begeleiding van de deelnemers.