ALGEMENE INFO
   
DE LEERKRACHTEN  

MUZIEK
geselecteerd door de vzw MUZIKAMP
afgestudeerd aan één van de Conservatoria of aan het Lemmensinstituut
ervaren musici en/of leraars

 
   
SPORT  
geselecteerd door de vzw MUZIKAMP
regenten of licentiaten Lichamelijke Opvoeding
ervaren monitoren of begeleiders
 
   
   
DE PRIJS  
INBEGREPEN
° volledig pension: 4 maaltijden + kamer
° alle lessen en alle activiteiten
° gebruik van de sportaccommodaties
° verzekering: lichamelijke ongevallen
 
   
NIET INBEGREPEN  
° de heen- en terugreis
° het zakgeld
° voor code: OM I, en CB wordt een toeslag van 30 Euro gevraagd aan de pianisten en slagwerkers voor het gebruik van de instrumenten
° voor code: OM II wordt een toeslag van 20 Euro gevraagd aan de pianisten en slagwerkers voor het gebruik van de instrumenten
 
   
   
HOE INSCHRIJVEN?  
° zorgvuldig inschrijvingsformulier invullen
° inschrijvingsformulier opsturen naar MUZIKAMP
° wacht op schriftelijke bevestiging en stort dan 100 Euro voorschot, deze betaling telt als definitieve inschrijving
° stort het resterende bedrag 1 maand voor het kamp waarvoor u ingeschreven hebt
° u ontvangt een circulaire met praktische wenken
 
   
WAT BIJ OPZEGGING?  
we betalen u de gestorte som terug mits afhouding van 40 Euro

indien opgezegd wordt binnen 1 maand voorafgegaan aan het kamp wordt de som van 40 Euro opgevoerd tot 130 Euro
 
   
   
OPMERKINGEN  
er wordt slechts voor 1 instrument individueel les gegeven

een tweede instrument kan tijdens de lessen samenspel, kamermuziek en orkest bespeeld worden
 
   
   
WIE KAN DEELNEMEN?  

kinderen met  minimum 1 jaar instrumentervaring

leeftijd: verschillend per kamp

uitzonderingen mits toestemming van het secretariaat

 

voor de zomerstages 2022 :
9 jaar = geboren in 2013
12 jaar = geboren in 2010 19 jaar = geboren in 2003
 
   
   
DAGINDELING (model)  
8u00: ontbijt
8u40: les 1
9u35: les 2
10u25: pauze
10u50: les 3
11u45: les 4
12u35: middagmaal

14u00: les 5
14u55: les 6
15u45: vieruurtje
16u00: les 7
17u00: sport en spel
18u30: avondmaal
20u00: kampactiviteit
 
   
   
VRIJE TIJD  
sport : omnisport met vooral balsporten, racketgames, zwemmen,...

kampactiviteit : groepsspelen, gezelschapsspelen, concerten,... vormen van expressie
 
   
-